Systemy fotowoltaiczne

Szczegóły pod numerem: 32 273-82-70, lub wyślij zapytanie: biuro@wicharytechnic.pl

Dobry pomysł rodzi kolejny dobry, albo jeszcze lepszy pomysł. Dowodem jest Zabrzańska Firma Wichary Technic. W 2009 roku Firma Wichary Technic rozpoczęła produkcję lamp oświetleniowych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Są to lampy solarne (z modułami fotowoltaicznymi ) oraz hybrydowe (solarno-wiatrowe), własnej konstrukcji potwierdzonej świadectwami Urzędu Patentowego. Obecnie Firma produkuje lampy oświetleniowe solarne i hybrydowe, a także znaki drogowe aktywne. Są one montowane w całej Polsce oraz w wielu krajach zachodnioeuropejskich .

Ziarno posiane przez Firmę Wichary Technic zakiełkowało w Zabrzu pomysłami dotyczącymi wykorzystania fotowoltaiki do produkcji energii elektrycznej w budownictwie rozproszonym. Systemy fotowoltaiczne typu on-grid montuje się od 2014 roku, na dachach domów jednorodzinnych. Instalacje dobierane są w sposób indywidualny w zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną danego obiektu. Zainteresowanie systemami fotowoltaicznymi typu on-grid wzrosło w szybkim tempie od roku 2016, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE. Podstawowym elementem zmiany w ustawie o OZE jest wprowadzenie systemów opustów ( dla instalacji o mocy do 40 kWp).

Nadwyżka wyprodukowanej energii trafia do sieci, która służy jako tzw. „magazyn energii” Jak wynika z ustawy, mechanizm ten pozwala pobrać prosumentowi darmową energię z sieci, w zamian za wprowadzany do niej prąd z mikroinstalacji. Za każdą kilowatogodzinę wprowadzoną do sieci operatora prosument ma prawo otrzymać swoisty „rabat” na kupowaną przez niego energię w czasie zwiększonego zapotrzebowania.

  • 1 : 0,8 w przypadku instalacji o mocy do 10 kW,
  • 1 : 0,7 w przypadku większych mikroinstalacji o mocy do 40 kW. 
Tego typu rozliczenie pozwala na znaczące obniżenie rachunków za energię elektryczną, a przy zastosowaniu dodatkowych rozwiązań, np. w postaci pomp ciepła również rachunki za energię cieplną.

Systemy fotowoltaiczne dobiera się po dokonaniu „mini” audytu energetycznego obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na rodzaj urządzeń użytkowanych w nieruchomości, a także częstotliwość i czas ich użytkowania. W przypadku korzystania z mikroinstalacji on-gridowych najważniejszym aspektem jest maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii. Z tego względu moduły fotowoltaiczne najlepiej montować na połaciach dachu usytuowanych w stronę wschodnią , południową i zachodnią.

Systemy fotowoltaiczne on-gridowe oraz off-gridowe, montowane są przez Firmę Wichary Technic z wykorzystaniem sprawdzonych komponentów, dostarczanych przez wiodących producentów na rynku, takich jak:

  • a) moduły fotowoltaiczne firm: Sharp, LG, Boviet, Exe-Solar spełniające normy europejskie i polskie,
  • b) inwertery firm: Fronius, SMA, Zeversolar, Victron, Solaredge, Huawei, Steca,
Równocześnie Firma zwraca szczególną uwagę zarówno na jakość wykończenia oraz na poprawność od strony formalno-prawnej ( dostosowanie do obowiązujących przepisów Ustawy OZE, prawidłowe uzgodnienia z Operatorem Sieci Elektroenergetycznej ).

Obowiązująca ustawa o OZE pozornie nie jest korzystna dla przedsiębiorców. Ale po dokładnej analizie (w tym ciągle spadających cen modułów fotowoltaicznych, inwerterów, konstrukcji montażowych) okazuje się, iż dla wielu podmiotów gospodarczych już po 5 latach wykonane instalacje w pełni się spłacają. Dzięki darmowej energii, z własnej fotowoltaicznej instalacji, produkty oraz usługi Firmy stają się bardziej konkurencyjne na rynku.

Systemy zintegrowane z siecią (on grid)

Zestawy "on-grid" przeznaczone są do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną. Zestawy nie posiadają urządzeń magazynujących energię. Jest ona spożytkowana przez użytkownika lub odbierana przez sieć energetyczną. Energia produkowana przez system jest stale dostarczana do sieci, użytkownik kontroluje ilość wyprodukowanej energii i na tej podstawie dokonuje rozliczeń z miejscowym zakładem energetycznym. System jest bezobsługowy, oznacza to, że nie wymaga dozoru użytkownika.

Systemy fotowoltaiczne Systemy fotowoltaiczne Systemy fotowoltaiczne Systemy fotowoltaiczne

Niezależne systemy fotowoltaiczne (off grid)

Autonomiczny system fotowoltaiczny pozwala na całkowite uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej. Głównym założeniem takiego systemu jest wytworzenie i zmagazynowanie energii elektrycznej ze słońca, w takich ilościach, które zapewnią pokrycie zapotrzebowania na prąd w 100 % (zarówno w dzień jak i w nocy).

Systemy autonomiczne stosuje się przede wszystkim tam, gdzie nieopłacalna jest budowa linii energetycznej oraz przyłączy do zasilania poszczególnych obiektów m.in.:

  • schroniska górskie,
  • przepompownie wody, przekaźniki telekomunikacyjne,
  • sygnalizacja drogowa, tablice ogłoszeniowe,
  • systemy zasilania awaryjnego,
  • automaty z napojami, parkomaty,
  • zasilanie jachtów, przyczep kempingowych.
Niezależne systemy fotowoltaiczne (off grid)

Inwertery Akumulatory

W przypadku posiadania osobnej instalacji zasilanej prądem stałym w systemie autonomicznym możemy pominąć stosowanie inwertera. Rozwiązanie z inwerterem stosuje się wtedy, gdy urządzenia wymagają zasilania prądem zmiennym (np. 230V).

Lampy solarne oraz hybrydowe odniosły wielki sukces wprowadzając nowe technologie, zrzeszając zwolenników zielonej energii, promując Śląsk oraz naszą firmę.

Dzisiaj możemy pochwalić się całą gamą medali, którymi została odznaczona nasza firma za lampy solarne lecz również za wkład w rozwój woj. Śląskiego.

Zapraszamy do działu wyróżnienia.

Technologia solarna

Kontakt

Wichary Technic SP.Z.O.O

Tel: (032) 273-82-70,

Fax: (032) 273-82-65,

Email: biuro@wicharytechnic.pl

Ekologiczne myślenie - ludzie powinni coraz więcej myśleć o tym jak żyją aby w kilka lat nie zniszczyć "Matki ziemi".


Szybki montaż - latarnia jest gotowa do pracy już po 3h.
Copyright © 2016 Wicharytechnic